Learning materials

Description

Mitä on kiertotalous ja kuinka sitä voisi soveltaa omaan opetukseen? Kiertotalous on talousmalli, joka edistää kestävää kehitystä. Se edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja ajattelumalleja. Opintojaksolla syvennät tietojasi kiertotaloudesta, kestävästä kehityksestä ja niihin soveltuvasta pedagogiikasta. Perehdyt kiertotalouden tavoitteisiin ja tarkastelet kiertotalouden osa-alueita, sovelluskohteita ja tulevaisuutta omalla toimialallasi. Osana opintoja suunnittelet opintokokonaisuuden käyttämällä kiertotalousopetukseen sopivia pedagogisia ratkaisuja. Opintojakson tavoitteena on uudistaa ja laajentaa kiertotalouskasvatusta osaksi eri alojen kouluttajien työtä, löytää omaan opetukseen soveltuvia pedagogisia toimintatapoja kiertotalous-osaamisen kehittämiseksi opettajana sekä tunnistaa kiertotalousosaamisen merkitys oppilaitoksessa ja yhteiskunnassa.

Tämä materiaali on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin (2018 – 2020). Hankkeeseen osallistui 19 suomalaista ammattikorkeakoulua.

To the author

 • Silvennoinen Pauliina
  (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)
 • Lähteenmäki Eija
  (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)
 • Moilanen Tarja
  (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)
 • Knuuttila Kirsi
  (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)
 • Mäkelä Jarmo
  (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)
 • Kokkonen Nina
  (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)
 • Voutilainen Aino
  (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)